Skip to content
Vi ste ovdje:
Odbrana završnog (master) rada
ponedeljak, 23 novembar 2015 14:30

Gospođica Dajana Radović, diplomirani ekonomista iz Itočnog Sarajeva, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „MEĐUODNOS INTERNE REVIZIJE I PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA SA OSVRTOM NA BIH“  u četvrtak, 10.12.2015. godine u 10,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

 

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale