Skip to content
Vi ste ovdje:
Odbrana završnog (master) rada
ponedeljak, 25 april 2016 08:35

Gospođica Miona Graorac, diplomirani ekonomista iz Banja Luke, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom „PREUZIMANJE RIZIKA BANKO OSIGURANJA SA STAJALIŠTA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA“ u srijedu, 11.05.2016. godine u 12,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano četvrtak, 28 april 2016 08:37