Skip to content
Vi ste ovdje:
Odbrana završnog (master) rada
petak, 16 jun 2017 16:59

Gospođica Jelena Urta, diplomirani ekonomista iz Istočnog Sarajeva, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom „STVARANјE VRIJEDNOSTI PUTEM POSLOVNIH STRATEEGIJA U POSLOVANјU SAVREMENIH KORPORACIJA“ u srijedu, 5. 7. 2017. godine u 12,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale