Skip to content
Vi ste ovdje:
Predstavljena Akademija poslovne etike i usklađenosti
utorak, 15 decembar 2015 14:50

Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u organizaciji kompanije Net Consulting i Ambasade Republike. Bugarske u BiH, predstavljena prva Akademija poslovne etike i usklađenosti u Bosni i Hercegovini (Business Ethics and Compliance Academy - BECA).

U organizacijama u svijetu već duže vremena postoji trend sve veće potrebe za uspostavljanjem jasnih procedura i standarda, kako u kompanijama tako i u javnim institucijama, usklađenim sa regulativama i potrebama poslovanja, te profesionalnim i etičnim postupanjem uposlenika. Edukacija nedostajućeg, ali i postojećeg kadra je neizostavan dio adekvatnog odgovora tom izazovu.

“Ova profesija je nastala iz potrebe organizacija iz javnog i privatnog sektora da saniraju štete nastale zbog nepostojanja efektivnih mjera i alata za upravljanje etikom i neusklađenostima i nastojanja da preveniraju buduće štetne posljedice. Možemo reći da su veliki skandali u kompanijama kao što su Enron, Siemens, Volkswagen i druge, doveo do rađanja ove profesije. Donoseći program etike i usklađenosti te uspostavljanjem funkcije Službenika za etiku i usklađenost odgovorne za upravljanje i implementaciju programa, kompanije sada nastoje da se zaštite od budućih reputacijskih i finansijskih rizika”, rekao je Bojan Bajić, direktor Net Consultinga i Akademije poslovne etike i usklađenosti.

Zamjenik ambasadora Bugarske R. u BiH, g. Aljoša Nedelčev istakao je da Bugarska vlada i ambasada podržavaju evropski put Bosne i Hercegovine i u okviru toga jačanje ekonomije i privlačenje stranih investicija. Naveo je da će ova nova profesija, profesija budućnosti, doprinijeti ovim ciljevima.

Dekan Ekonomskog fakulteta Pale, g. Ljubiša Vladušić pozdravio je ovu inicijativu i rekao da kroz ekonomsku i poslovnu etiku vraćamo jedan dio tradicionalnih vrijednosti. Naveo je da će učešće svršenih studenata Fakulteta u Akademiji biti dobro koliko za studente, toliko i za nastavno osoblje, jer se planira da studenti stečeno znanje dalje prenose. Takođe, potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti razvoja poslovne etike i usklađenosti u javnom i privatnom sektoru u BiH između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Net Consulting d.o.o.

BECA je intenzivna dvomjesečna edukacija koja će biti organizirana u aprilu i maju 2016., a nudi interaktivni pristup u obuci, čime garantuje praktično i primjenjivo znanje polaznicima. Predavači su iskusni eksperti u oblasti menadžmenta poslovne etike i usklađenosti, poput Davida E. Freela, predavača na prestižnom Max Fisher College of Business iz SAD-a, ali i eminentni domaći i međunarodni univerzitetski profesori, uspješni privrednici i rukovodioci koji svoje poslovanje štite sistemima poslovne etike i usklađenosti.

Net Consulting i Ambasada Bugarske ranije su potpisali sporazum o stipendiranju 10 mladih visokoobrazovanih osoba za učešće na Akademiji. Projekat, koji će biti realizovan u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i zavodima za zapošljavanje, ima za cilj promociju ove profesije koja je u BiH slabo zastupljena ali vrlo perspektivna, kao i podršku diplomcima da svoje karijere grade kao profesionalci u ovoj oblasti.

Promociji Akademije je prisustvovao veliki broj zainteresovanih, primarno studenata Ekonomskog fakulteta koji su ovo prepoznali kao mogućnost nadogradnje vlastitog obrazovanja.

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano srijeda, 16 decembar 2015 08:53